Skip to content

Krajevna skupnost Radovljica

TEL.: 04 530 4960
GSM: 040 473 906

E-naslov: ks.radovljica@siol.net
Frančišek Karel Remb
remb-francisek-karel.jpg

 Frančišek Karel Remb, slikar. Radovljica, 14. 10. 1675 – Dunaj, 23. 9. 1718.

Sin radovljiškega slikarja Janeza Jurija Remba Frančišek Karel Remb je v evropskem merilu gotovo najslavnejše radovljiško slikarsko ime. Študiral je v Benetkah, Rimu in Neaplju. Sprva je delal pri grofih Attemsih v Gradcu (1703-08), kjer je sodeloval predvsem pri slikarski opremi palače svojega zaščitnika in mecena Ignaca Marije Attemsa.
Leta 1709 se je preselil na Dunaj, kjer je dobil nekaj zelo uglednih naročil, leta 1715 pa naj bi postal tudi ravnatelj znamenite Lichtensteinove galerije. Rembove risbe hranita grafični kabinet Garzarolli-Thurnlakh in Albertina na Dunaju. Nadarjenemu radovljiškemu slikarju je zgodnja smrt preprečila, da bi se s približanjem J. M. Rottmayrju vključil v sam vrh zgornjeavstrijskega baročnega slikarstva. V Sloveniji se je ohranilo le malo Rembovih del, vsa doslej znana so iz prvega obdobja njegovega ustvarjanja. Najpomembnejše Rembovo domače delo, poslikava slavnostne dvorane gradu v Brežicah (ok. 1700), kjer se je ohranil tudi slikarjev avtoportret, je bilo slikarju pripisano šele v zadnjem času.

A. CEVC, Frančišek Karel Remb, SBL III, 77-78. – Redakcija ES, Frančišek Karel Remb, ES IX, 165. – B. RESMAN, O nekaterih starejših radovljiških likovnih umetnikih, v: Radovljiški zbornik 1995, str. 180-181.