Skip to content

Krajevna skupnost Radovljica

TEL.: 04 530 4960
GSM: 040 473 906

E-naslov: ks.radovljica@siol.net
Vstopna stran Povezave
Povezave

 

Občina Radovljica: http://www.radovljica.si/

Upravna enota: http://www.upravneenote.gov.si/radovljica/

Komunala Radovljica: http://www.komunala-radovljica.si/

 

Vzgoja, izobraževanje, zdravstvo

Center za socialno delo: http://www.csd-radovljica.si/

Zdravstveni dom: http://www.zd-radovljica.si/

Vrtec: http://vrtci-rad.s5.net/index.php

OŠ A.T. Linharta: http://www.osatl.si/portal/

OŠ A. Janše: http://www.os-antonajanse.si/

Kultura

Linhartova dvorana: http://www.ld-radovljica.si/

Muzeji Radovljiške občine: http://www.muzeji-radovljica.si/

 

Turizem

Javni zavod Turizem Radovljica: http://www.radolca.si/

 

Šport

Športna zveza: http://www.sportna-zveza-radovljica.si/

Planinsko društvo:  http://www.pdradovljica.si/

Atletski klub: http://www.atletski-klub-radovljica.si/

Košarkarski klub: http://www.kkradovljica.si/

Rokometni klub: http://www.rk-radovljica.si/

Plavalni klub, bazen, kamp: http://www.plavalniklub-radovljica.si/