Skip to content

Krajevna skupnost Radovljica

TEL.: 04 530 4960
GSM: 040 473 906

E-naslov: ks.radovljica@siol.net
Sestava

Mandat 2006 - 2010:

  1. Ivana Varl

  2. Varja jensterle

  3. Boris Sodja

  4. Nadja Jere

  5. Marko Markelj

  6. Zvonko Prezelj - predsednik Sveta KS od 7.4.2008

  7. Mija Žagar - predsednica Sveta KS do 7.4.2008

  8. Olga Lotrič

  9. Januša Avguštin

10. Matjaž Pangerc

11. Ladislav Eržen

12. Franc Markelj - podpredsednik Sveta KS

13. Peter Žula

14. Marko Podržaj

15 Janez Kocijančič